rhy.fi
Metsästyksenvalvojat

NURMIJÄRVEN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN METSÄSTYKSENVALVOJAT
 

Klaukkalan Ms Hillberg Juha
Klaukkalan Ms Suisto Pauli
Metsäkylän Ms Valtonen Aki-Pekka
Raeluoto Ilkka
Sotkasiira Henry
Nummenpään Ms Junno Petteri
Palojoen Ms Nylund Tommi
Röykän Ms Söderena Janne
Suomiehen Ms Lindström Jarmo
Suomiehen Ms
Snäll Jani
  Rantala Teemu

 

 

METSÄSTYSLAKI:


 63 § Riistanhoitoyhdistys
Riistanhoitoyhdistyksen tehtävänä on:
1) suorittaa metsästystä ja riistanhoitoa koskevaa koulutusta ja neuvontaa;
2) edistää riistanhoitoa;
3) suorittaa metsästyksen valvontaa; sekä
4) suorittaa muut sille säädetyt tai maa- ja metsätalousministeriön tai riistanhoitopiirin määräämät tehtävät.
Riistanhoitoyhdistyksen toiminta-alue on kunnan alue. Maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä yhdistyksen toiminta-alueen kunnallisesta jaotuksesta poikkeavaksi, jos tämä on paikkakunnan olojen vuoksi tarkoituksenmukaista.
Riistanhoitoyhdistys on riistanhoitopiirin valvonnan ja ohjauksen alainen.
Riistanhoitoyhdistyksellä voi olla metsästyksen valvontaa varten metsästyksenvartijoita, joiden on ennen tehtäväänsä ryhtymistä allekirjoitettava vakuutus, josta säädetään asetuksella.
 

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua